Karin Dahl Rasmussen

Stresscoach og terapeut

CV

Jeg arbejder på, at vores møde skal foregå i en atmosfære, som er præget af kontakt, nærvær og varme. Jeg bestræber mig på at være åben, troværdig, respektfuld og rummelig, så du tør vise dit ægte selv og arbejde med dine sårbare sider. Jeg er optaget af, hvilke tanker og følelser, du har, og hvad du mærker og sanser i din krop, og ikke af, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg lægger vægt på, at sorgen, ked-af-det-heden, angsten og vreden ikke udelukker glæden og humoren i livet. Hos mig kan du tie, tale, grine, græde og skælde ud.

 Rundt om mig

Jeg har altid fokus på det hele menneske og på et kontaktfuldt nærvær med klienten gennem samtale og kropsterapi.

Grunduddannet socialrådgiver februar 1990, derefter arbejdet i kommunalt regi som socialrådgiver (3 år i revalideringsafdeling, 3 år i en familieafdeling, 6 år som leder af et familieterapeutisk dagbehandlingstilbud). Herefter arbejdet i 6 år som familieterapeut på en amtslig døgnspecialskole for børn, der havde problemer med adfærd, kontakt og trivsel, og sidst har jeg fra 2008 til august 2013 arbejdet som familieplejekonsulent i en kommunal familieplejeafdeling. Fra 2004 til 2014 har jeg været underviser på University College Lillebælts Børnesamtalekurser for myndighedsrådgivere. Eksamineret organisk psykoterapeut fra Psykoterapi Fyn i 2013. 

Siden 1998 har jeg været privatpraktiserende terapeut, supervisor og underviser på deltid, og i august 2013 valgte jeg at blive privatpraktiserende psykoterapeut MPF på fuld tid. Som et supplement til min psykoterapeutuddannelse, blev jeg i marts 2014 certificeret stresscoach fra Forebyg Stress v/Bjarne Toftegård.

Se mere nedenfor.

Værd at vide

Hvad kan jeg?

Privatpraktiserende organisk psykoterapeut MPF, certificeret stresscoach fra Forebyg Stress v/ Bjarne Toftegård og supervisor.

Erfaring

Mangeårig erfaring i at arbejde med børn, unge og familier. Ligeledes mange års erfaring i at arbejde med psykoterapi og stresscoaching.

Mine klienter

Jeg har ganske almindelige mennesker i terapi, stresscoachingforløb og yder individuel supervision til personale, der typisk arbejder indenfor det sociale og pædagogiske felt.  

Kvalitetssikring

 Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og er dermed underlagt foreningens etikregler. For at sikre kvaliteten i mit arbejde som psykoterapeut MPF, supervisor og stresscoach modtager jeg løbende supervision. Derudover deltager jeg i relevante kurser, temadage, foredrag og holder mig  fagligt ajour via relevant faglitteratur.

Længerevarende efteruddannelse:  

 – Miljøterapeut v/psyk. Per Thomsen & Erik Larsen  3 år 2002-2204

– 1-årig efteruddannelse i Gruppemetode v/ Den Sociale Højskole, København 2003-2004

– Efteruddannelse i Marte Meo metoden ½ år 2001

– 2-årig supervisoruddannelse fra Kemplerinstituttet 1999-2001

-1-årigt kursus  Lederskabets Psykologi fra Institut for Gestaltanalyse 1998

– 1-årig Efteruddannelse Familierådgivning v/ Kemplerinstituttet 1997

– 2-årig Gestaltterapeutisk forløb v/Perspektiv 1993-1995