Supervision

Supervision i offentlige og private virksomheder
og institutioner

Supervision handler i høj grad om, at stimulere den fag-personlige udvikling hos den enkelte og i gruppen.

Jeg superviserer socialrådgivere, pædagoger, lærere og lignende personale, der på forskellig vis arbejder med børn, unge og forældre, f.eks. i familieafdelinger, børnehaver og skoler.  Jeg har stor erfaring i at supervisere plejeforældre både individuelt og i grupper. Tilbyder ligeledes supervision til ledere fra såvel offentlige som private virksomheder.

Tavshedspligt

Supervision er et fortroligt rum. Som supervisor har jeg tavshedspligt i forhold til de oplysninger, jeg måtte blive bekendt med i et supervisionsforløb. Jeg forventer også at deltagerne i supervisionen overholder deres tavshedspligt

Som supervisor kan jeg støtte dig/jer i

At brede en sag ud og få nye vinkler

Som udenforstående kan det være lettere for mig som supervisor, at støtte jer I at få øje på noget, som I ikke umiddelbart kan se.

At udvikle en mere nuanceret og reflekteret fagpersonlighed

Det er nemt at gro fast i hverdagens rutine. Med hjælp fra en supervisor kan fagligheden pludseligt anskues fra flere vinkler.

At blive "afgiftet" og genvinde overblikket, når du/I er blevet "rørt, ramt og rystet"

I en kompleks hverdag med komplekse sagssammenhænge, er det ikke usædvanligt at blive ramt og miste overblikket eller modet. 

Vi kan også blive rørt, ramt og rystede rent personligt af de sagsproblematikker, vi arbejder med, eller af de følelser, der viser sig i kontakten med andre mennesker, herunder mennesker, vi skal støtte. Jeg kan som supervisor hjælpe dig/jer med at blive “afgiftet”, så overblikket genvindes.

At flytte fokus fra handlingslammelse til handlekraft

Du/I  rummer selv svarene og styrken til at komme ud af handlingslammelsen. Nogle gange kræver det bare, at der er en, der støtter dig/jer i at finde den rigtige retning. 

At øge arbejdsglæden og mindske risikoen for stress og udbrændthed

Hverdagen rummer masser af muligheder for at øge arbejdsglæden, selv med helt små justeringer. Det samme gælder, når stress og udbrændthed skal undgås. Jeg kan hjælpe Jer med at finde ud af, hvad det er, der tager arbejdsglæden, og støtte jer i at genfinde den. 

Kontakt mig allerede i dag -
Det er ganske uforpligtende.

E-mail adresse

Mail@karindahl.dk
Klik for at sende mail

Telefon

+45 2395 8045
Telefontid hverdage kl. 7.30 til 8.30

Adresse