Kurser & Foredrag

eg tilbyder kurser og temadage for virksomheder, institutioner og organisationer

 

Lidt inspiration og nyt input er ofte nok til at flytte os og styrke en spirende udvikling. 

 

Jeg tilbyder kursus- og temadage, hvor der arbejdes med stress og stresshåndtering, forebyggelse af stress, temaer omkring omsorgssvigtede børn, plejebørn, plejefamilier, faglige og personlige dilemmaer i arbejdet med børn, unge og familier, der har særligt behov for støtte eller i arbejdet med voksne handicappede, den vanskelige samtale  (f.eks. forældresamtaler, skole/hjem-samtaler, børnesamtaler, samtaler med pårørende).

Jeg tilbyder også at stå for grupper, der ønsker at arbejde med personlig udvikling, dog skal I være mindst 6 personer. 

 

Inddragelse styrker relationen

Uanset hvilket tema der skal arbejdes med, er samtalen en vigtig ingrediens, men for at igangsætte eller styrke en proces kan jeg finde på at bruge andet end samtalen som kommunikationsmiddel, f.eks. tegning (tændstikmænd er ok), leg, billedcollager, bevægelse, afslapnings- og afspændings- og sanseøvelser, fantasirejser, musik, sang, mindfulness o.l.

 

 

Skræddersyede kurser

Jeg kan stå for en hel dag, blot nogle timer eller måske bare et lille indlæg til dagens øvrige program, der sætter skub i tanker og inspiration.

Kontakt mig og fortæl, hvad I er optaget af på jeres arbejdsplads, så finder vi sammen ud af at sammensætte et program, der passer til jeres ønsker.

NYT FORLØB:  FRA STRESS TIL TRIVSEL – BLIV KLOGERE PÅ DIN STRESS

Indhold: Viden om stress, stresshåndtering og forebyggelse af stress. Dag 1: Goddag. Teori omkring stress + praksis = kursisternes stress. Dag 2: Hvad skal der til, for at du trives? Dag 3: Hvad drømmer du om? På denne dag kommer Alex Slot Hansen og holder et foredrag om, hvordan han udlevede sin drøm, og hvad han lærte af det. Dag 4: Forebyggelse af stress – fremtid. 

Form: Gruppeforløb som veksler mellem teoretiske oplæg, individuelt- og gruppearbejde samt øvelser og plenum. På 3. dagen et foredrag. Formen giver rum til både personlig refleksion, vejledning og feedback fra både kursister og undervisere. 

Kursisternes udbytte af kurset: Kendskab til stress generelt og individuelt, kortlæggelse af egne værdier, indsigt i egne styrker og øget evne til at registrere egne stresssignaler, bedre til at prioritere – både privat og på job, konkrete redskaber til at forebygge og håndtere stress.

Deltagere: Alle med interesse for stress kan deltage. Kurset kan også rekvireres af virksomheder og organisationer. 

Tid og sted: Gruppeforløbet er aflyst p.g.a. Coronavirus, vi håber, at forløbet kan igangsættes efter sommerferien. 

Pris: Kr. 3.950,- plus moms. Prisen er inkl. materialer, kaffe/te og snack.

Tilmelding til: Karin Dahl Rasmussen, tlf. 23958045 eller mail@karindahl. Optagelse på kurset sker efter først til mølleprincippet. Ved tilmelding får du nærmere oplyst om betaling. Sidste tilmelding 31.03.2020.

Undervisere: Anne Muxoll Søberg, stresscoach, coach, søvnvejleder, AMS Coaching og Event www.amscoach.dk og Karin Dahl Rasmussen, psykoterapeut MPF, stresscoach, supervisor, www.karindahl.dk